Opplever verden der ute

Et av skolens hovedmål er å øke mulighetene for at både elever og lærere kan fylle på skolehverdagen med reiser og utflukter med godt faglig innhold. - Det styrker samhold, kulturforståelse og gir en ny dimensjon i skolehverdagen.

Det sier Unni Stensland Myhre, som deltar i internasjonaliseringsteamet her på skolen. Dette teamet er åpent for alle, og flere medlemmer ønskes velkommen.

Unni Stensland Myhre, fagleder ved SSR er en del av internasjonaliseringsteamet på Halden vgs sammen med internasjonaliseringskoordinator Henrik Norvald. De holder åpen dør hver mandag klokken 10.00. Aud Westgaard

- Hver mandag klokken 10.00 er det åpen dør på rom B214 dersom du som lærer, eller elev, ønsker å vite mer om arbeidet med internasjonalisering her på skolen.

– Vi arbeider hovedsakelig med Erasmus +, finansiert av EU, men også andre muligheter for elever og ansatte å oppleve verden der ute, sier hun.

Halden videregående skole har allerede flere pågående prosjekter, men arbeider også med å finansiere nye.

- Ja, så finnes det ønsker fra avdelingene på skolen om å se på muligheter gjennom Erasmus +, så er det bare å stikke innom eller å ta kontakt med oss på annen måte, tillegger Henrik Norvald, koordinator for internasjonalisering på skolen.

Stor interesse
Inneværende år innebærer de igangsatte prosjektene at vi får besøk av lærere og elever fra Spania, Tyskland og Kroatia, samt at elever her fra skolen skal på flere gjenbesøk. Allerede i begynnelsen av november reiser oppimot 20 elever og fire lærere fra salg, service og reiseliv ved Porsnes og Tosterødberget på en 10 dagers reise til en tysk partnerskole i Gelsenkirchen i Tyskland.

- Interessen for å delta er veldig stor. Vi har fått innvilget cirka en halv million kroner til dette prosjektet, og tilbyr dette til alle elever ved salg, service og reiseliv på Halden videregående skole, sier Myhre.

Derfor har alle elever måtte skrive en personlig søknad, og en nøye utvelgelse vil blir gjort for å fordele plasser blant elevene.

Håper på plass

Spente elever på SSR som håper på tur til Tyskland. Første linje fra venstre: Madeleine Olaussen, Sara-Maxima Hall Vøybu, Nora Kvanum, Stian Markus Hov Johnsen. Bak fra venstre: Ahmad Yousef Ahmadi, Jånis Mohamed Elmi, Andreas Friberg-Johansen. Henrik Norvald

En av de som håper på en plass til Gelsenkirchen er Nora Kvanum på vg2.

- Jeg synes dette høres veldig spennende ut, det å lære om salg og service i et annet land. Jeg håper virkelig jeg får en plass, for jeg har sett frem til dette siden vi fikk høre om det i fjor, sier hun.

- Jeg er spent på å se på forskjellene på hvordan vi har det her, og hvordan det er i Tyskland. Hvordan de lærer om fagene der, og spesielt fagene relatert til salg, sier medelev Stian Markus Hov Johnsen.

- Det er dessuten en veldig flott mulighet for å få opplevelser innen reiseliv, da vi har lite utplasseringsmuligheter innen reiseliv i praksisen vår. Så en da er dette ekstra fint, sier han.

- Nye læringsarenaer
Og det er flere elever som får reise til Tyskland i år. Elever som har valgt økonomiske fag på studiespesialiserende er med i et trepartssamarbeid med en skole i tyske Laupheim og en skole i en liten by i Kroatia, Daruvar.

- Vi synes disse prosjektene er veldig nyttige for våre elever. Dette åpner helt nye læringsarenaer, sier Ole Nicolai Hauge, fagleder for samfunnsfag og økonomi.

Prosjektet knytter seg opp til kompetansemålene i de økonomiske fagene, og det blir blant annet bedriftsbesøk og fokus på ledelse og organisasjonskulturer i andre land.

- Et flott supplement til det de har av undervisning her på skolen. Dessuten har flere av elevene også tysk som fag på skolen, slik at prosjektet på flere måter blir tverrfaglig, sier han.

Lærere til Tyrkia
Hauge dro selv på fagtur sammen med kollegaer i slutten av september. Totalt åtte lærere besøkte da Istanbul.

Ole Nicolai Hauge, fagleder for samfunnsfag og økonomi, ser verdien av at både elever og lærere får mulighetene til å reise ut for faglig påfyll. Henrik Norvald

- Det var en faglig tur for lærerne til en by som står svært sentralt i våre fag, som er historie og religion, sier han.

- Istanbul er der øst og vest møtes og inngangen til den asiatiske verden. I både religions- og historiefaget står den tyrkiske hovedstaden sentralt. Vi vil se nærmere på betydningen av byen og landet i historisk sammenheng, men også se på det moderne Tyrkia, sier han.

Til Jotunheimen
Gode opplevelser skapes ikke bare i utlandet. Flere avdelinger på skolen organiserer også ekskursjoner i Norge. Tidligere denne måneden var vg3 idrettsfag på fjelltur i Jotunheimen.

Elever ved vg3 idrettsfag samlet på bilde i Jotunheimen forrige uke. Josef Myhre Bouchleh

- Turen tok fire dager, med start i Gjendesheim, og topptur til Gjendestunga før overnatting på Gjendebu. Elevene flinke til å raskt etablere leirplass og sette opp telt, før en fin oppvarmingstur til Gjendetunga, sier lærer Josef Myhren Bouchleh.

Ny topptur til Svartdalspiggen på dag 2. Bouchleh forteller om stor innsats av elevene.

- Det var kongeetappen. med 2.137 meter over havet. Vi stiger totalt cirka 1.100 meter. Alle i klassen kom helt til toppen, oppsummerer han.

Dag 3 bød på en rundtur over Bukkelægret før siste dag gikk over Besseggen.

- Vellykket tur med spektakulære naturopplevelser og god læring. Elevene fikk både utfordret seg selv og vist frem god friliftslivskompetanse.