- Samarbeid er helt essensielt

Betydningen av å utvikle og inneha gode evner for å kunne samarbeide med andre kom spesielt godt frem da hundrevis av ungdommer samlet seg i gymsalen på Porsnes for å presentere sine bedriftsideer torsdag. 

Ja, det er et stort arrangement, og veldig mange som har samarbeidet godt for å få dette til. Både ungdommer og voksne, sier Alexander Norvald, koordinator for arbeidet med ungdomsbedrifter ved Halden videregående skole.

- Det er blitt gjennomført mange Teams-møter gjennom hele høsten med prosjektgruppe med rektorer fra alle skolene, Halden kommune, Ungt Entreprenørskap og flere. UE har vært i førersetet med tanke på å koordinere arrangementet og dra i alle trådene. Men ellers har det vært mye arbeid internt også med risikoanalyse, søknad til politi og kommune og alt annet som må gjøres før et slikt arrangement. Ja, det er mange som må samarbeide.

Alexander Norvald er koordinator for ungdomsbedrifter ved Halden videregående skole, og var ansvarlig for det rekordstore arrangementet på Porsnes torsdag. Henrik Norvald


UB-samarbeid
Men samarbeid er uansett avgjørende når man skal drive egen bedrift. Vg3-elev Felix Sætre har selv erfart betydningen av å kunne samarbeide når han har arbeidet med sin ungdomsbedrift i entreprenørskapsfaget.

– Det er et fag hvor samarbeid er helt essensielt, sier Sætre, som sammen med sine kollegaer i bedriften, Sondre Vold-Godberg og Oscar Lie Alexandersen, presenterte seg selv og bedriften XII UB under det som ble et rekordstort Halden-mesterskap for ungdoms- og elevbedrifter.

Det var flere hundre entreprenørskapselever fra hele Halden som var samlet for å presentere sine bedriftsideer. Mye skulle planlegges, både fra elevenes og lærernes side. Og med et godt samarbeid på tvers ble det også et svært vellykket arrangement. 

- Dette var strålende, og gikk akkurat som vi ønsket med bra med trøkk, liv og entreprenørskap under samme tak, oppsummerer Norvald.

 - Jeg pratet kort med aktørene i Halden kommune, UE og alle de engasjerte lærerne gjennom dagen, og vi ønsker å gjenta denne suksessen i årene som kommer med å samle alle slik vi gjorde nå.

Oscar Lie Alexanderssen (til høyre) og Felix Sætre samarbeider godt i UB-en XXI, sammen med kollega Sondre Vold-Godberg som her redegjør for forretningsideen til Ingrid Mellemseter som var med i juryen. Henrik Norvald


Kan velges som fag
Gjennom Ungt Entreprenørskap og elevbedrifter får elevene allerede på ungdomsskolen stifte bekjentskap med bedriftsetablering, og videre på videregående ligger den enda mer rom for læring og feiling i ungdomsbedriftsmetoden. 

For de mest ivrige finnes det et eget programfag som hetere entreprenørskap og bedriftsutvikling. Det er det andre året gutta i XII tar faget, og mye erfaring om å etablere og starte bedrift er opparbeidet.

- Faget skiller seg også fra de andre valgfagene da det er mye praktisk, og du har muligheten til å bygge nettverk utenfor skolen både i form av å samarbeide med andre virksomheter, samt alle messene og mesterskapene, sier Sætre.

Å drive ungdomsbedrift skal være så nært det er mulig å komme det å drive eget firma. Og det kan være tøft å skape nye arbeidsplasser. 

- Statistikken viser at tre av fire selskaper går dukken innen fem år etter oppstart. Men uten at noen prøver, så klarer vi heller ikke å skape alle de selskapene vi må ha for å skape de nye arbeidsplassene. Å gjøre en del av disse erfaringene allerede på skolebenken, er derfor viktig, sier Norvald.

Flere hundre elever med sans for business deltok i Haldenmesterskapet. Alexander Norvald


Nettverksbygging
- Gjennom disse to årene har jeg lært masse om den indre driften av en bedrift og lært mye jeg føler jeg kan få bruk for senere i livet. Jeg føler også at jeg har utviklet meg som person. Jeg har blitt bedre på samhandling og å snakke og presentere til fremmede, sier Vold-Godberg, som også understreker betydningen av at de voksne fra næringslivet engasjerer seg og tar ungdommen på alvor. 

- Det viktigste jeg har lært om drift av en virksomhet, er viktigheten av kontakter. Man kan ikke være redd for å spørre om hjelp, og jeg ble selv overrasket over hvor villige folk er til å hjelpe. Med et stort nettverk vil virksomheten nå så mye lenger enn den ville alene, sier han.

Og både det offentlige og næringslivet viser virkelig at de tar dette seriøst. Ordfører Fredrik Holm hadde med seg representanter fra kommunen i tillegg til en rekke representanter fra byens næringsliv, som også gjorde en stor jobb som jury i alle konkurransene bedriftene konkurrerte i. 

- Dette viser bare hvor mye kult og bra vi får til i Halden. Og det arbeidet dere har gjort før og under dette arrangementet er livsviktig for fremtiden til Halden og hele Norge. Vi trenger folk som har gode ideer og finner gode løsninger på problemer som vi ikke en gang vet at finnes. Og som klarer å skape business og nye arbeidsplasser, sa Holm da han på torsdag formiddag offisielt åpnet mesterskapet.

Allerede neste uke reiser flere av skolens ungdomsbedrifter til messe i Strømstad i konkurranse med svenske bedrifter, og mars gjennomføres det store fylkesmesterskapet for Rakkestad.

Elever i UB-en RettRundtHjørnet sammen med ordfører Fredrik Holm . Fra venstre, Peder Antonsen, Ingerid Nilsen, William Bøhn-Bryntesen, ordføreren, Leon Erlandsson og Eirik Matheson. Alexander Norvald