Ungdommene ville vite mer

- Det hele begynte med at en av våre ungdomsbedrifter gjennomførte en spørreundersøkelse om fritidsaktiviteter blant ungdommene i Halden. Undersøkelsen avdekket behov for mer informasjon om hvilke fritidstilbud som finnes, og at mange ungdommer kunne tenke seg å begynne med nye fritidsaktiviteter. Resultatet ble ei fritidsmesse i Halden Arena for alle ungdomsskoleelever.

Stor interesse fra ungdommen på "Fritismessa".

Slik oppsummerer rektor Kristin Støten veien frem til den første utgaven av «Fritidsmessen» som gikk av stabelen sist uke.

Prosjektet er altså initiert av byens ungdommer med elever fra Halden videregående skole i spissen. Messen ble arrangert i Halden Arena onsdag 10. april, og ble altså arrangert for første gang i år. Over 60 elever var involvert i prosjektet.

- Alle ungdomsskoleelever fra Halden kommune besøkte messen i løpet av dagen, og det ble en ubetinget suksess, sier Hans Eilert Lie, fagleder på idrettsfag og kroppsøving.

- Målet med dagen var å vise frem hva Halden har å by på av organiserte aktiviteter og dermed rekruttere ungdom til en ny aktivitet, sier han.

- Her stilte et stort og variert utvalg av foreninger, idrettsklubber, kulturaktiviteter og annet fritidstilbud. Til å fronte og promotere disse tilbudene stod altså elever fra Halden vgs sentralt. Ungdom som snakker til ungdom, fungerte helt strålende. Forhåpentligvis fikk elvene fra ungdomsskolene nye impulser og en bedre oversikt over det tilbudet som er av organisert aktivitet i Halden kommune, sier Lie.

Ut av klasserommet
Støten er glad for innsatsen både lærere og elever har lagt ned. Hun liker at skolen er aktiv på andre arenaer enn kun i klasserommene.

- Jeg tenker at det betyr mye for elevene å delta på et sånt arrangement. De erfarer både viktigheten av frivillighet og verdien av å bidra til et fellesskap. Skoledagen blir litt annerledes, og det er mye læring i samarbeidet som må til i et så stort arrangement. Både elevene og skolen har fått mye ros og god omtale for våre bidrag i forbindelse med arrangementet. Som rektor er jeg stolt av at vi som en del av samfunnsoppdraget vårt engasjerer oss og bidrar i samarbeidsprosjekter i lokalsamfunnet.

- Hvilen betydning merker du generelt at Halden Arena har for virksomheten til skolen vår nå noen måneder etter at den ble tatt i bruk?

- Halden Arena har virkelig blitt en flott arena og er et fantastisk tilskudd til skolens øvrige lokaler. Til daglig leier vi en hallflate, tre gymsaler, fire dager i uka. Fra august vil også det nye styrkerommet stå klart. Dette er også til vår bruk de dagene vi leier hallflate. Hallen gir flotte muligheter for idrettsfag og kroppsøvingsgrupper, sier rektor.

Blant de beste i engelsk
Andre elever som gjorde det godt på Halden videregående skoles vegne på andre arenaer sist uke var førsteklassingene Jenny Mathilde Glomsrød og Aksel Torgersen med sin sterke deltagelse i ILC (International Language Competition) i Kristiansand, hvor de gikk av med 5. plass.

Aksel Torgersen og Jenny Mathilde Glomsrød imponerte i Kristiansand.

- Det betyr at vi er den 5 beste skolen i landet i det aktuelle språket, som var engelsk i vårt tilfelle, sier Andre Bjerkeli Bakke.

Lagene kunne bestå av første, andre og tredjeklassinger, så prestasjonen til de to elevene fra 1STB var dermed ekstra imponerende.

- Dette er veldig godt gjort, og i år var det 13 000 elever som deltok i den første kvalifiseringsrunden. Derfra gikk de videre til en semifinale som ble holdt over Zoom. Fra den kvalifiserte de seg videre til finalen som ble avholdt på Kristiansand Katedralskole Gimle. Eksempler på kategorier de ble testet i er situasjonsbasert kommunikasjon, grammatikk, kulturkunnskap og ordforråd.

- En skikkelig gladsak for skolen, oppsummerer Bakke.