Utlån av lærebøker

På biblioteket låner du lærerbøker du trenger i undervisningen.

De trykte lærebøkene låner du i starten av skoleåret, og utlånet skjer etter oppsatt skjema som elevene får informasjon om. Bøkene leveres inn i slutten av skoleåret.

Du må levere signert utlånsavtale før du kan få låne skolebøker. Avtalen får du av kontaktlæreren din, eller du kan laste den ned fra lenken under. Er du under 18 år, må du få signatur av foresatte.

Reglement for utlån av lærebøker

Vi har også ansvar for å låne ut elevskap.

Ta kontakt med oss om  du har spørsmål om lærerbøker i løpet av skoleåret.

Boklister for 2023/2024