Rektor og skolens ledelse

Her får du en oversikt over skolens ledelse og hvilke avdelinger de har ansvar for. Kontaktinformasjon får du ved å klikke på den blå lenka.

 

Rektor Svein Hykkerud er leder for en god stab på Malakoff videregående skole. Merete Kildahl

 

Rektor: 

Svein Hykkerud

Mobilnr: 94 52 11 90
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor:

Tom Ansten Tuskin

Mobilnr: 95 10 22 68
Rektors stedfortreder og ansvarlig for skoledrift og studiespesialisering.

Utdanningsleder elevtjenesten og tilrettelagt undervisning: 

Bente Holm 

Mobilnr: 90 76 16 07

Utdanningsleder eksamen og dokumentasjon:

Villen Ree-Pedersen

Mobilnr: 95 27 66 07

Økonomileder:

Karine Nordbø

Mobilnr: 91 12 64 28

Skoleårsplanlegger:

Marianne Solgård Hogéus 

Mobilnr:  99 58 09 58

 

Fagledere: 

Hildegunn Moland (Fagleder realfag)

Mobilnr: 40 41 02 41

 

John-Inge Skaardal (Fagleder norsk og samfunnsfagene)

Mobilnr: 91 16 51 34 

 

Sheeba Bashir  (Fagleder engelsk og fremmedspråk)

Mobilnr: 45 61 17 63 

 

Tarjei Grøan (Fagleder teknologi og industrifag)

Mobilnr: 90 16 97 51

 

Lars Grøndahl (Fagleder bygg- og anleggsfag)

Mobilnr: 99 09 10 29

 

Øistein Andreassen (Fagleder elektrofag)

Mobilnr: 97 15 35 33

 

Tone Gro Alfredsen (Fagleder helse- og oppvekstfag og kroppsøving)

Mobilnr: 95 02 60 26 

 

Ellen Marie Myhre Dahl (Fagleder helse- og oppvekstfag)

Mobilnr: 93 03 48 50