Dysleksi, dyskalkuli og utviklingsmessige språkforstyrrelser

Vi på Mysen jobber for å være en dysleksivennlig skole.

Vi har et Dysleksiteam bestående av lærere som ønsker å gjøre skolehverdagen for elever med dysleksi enklere, i tillegg til at vi jobber med å øke kompetansen rundt dysleksi for hele lærerkollegiet. Si ifra til kontaktlæreren din hvis du har dysleksi, sånn at du får den hjelpen du har krav på!

Spes. ped. rådgiver Lars Petter (Lasse) Krog jobber blant annet mye med kartlegging av lese- og skriveferdigheter. Sammen med bibliotekar Gro Hovland har de mye kunnskap om hjelpemidler for elever med dysleksi, så ta gjerne en prat med en av dem hvis du har dysleksi, eller mistenker at du har det!