Mysen videregående skole

  • Nå kan du søke videregående opplæring i Østfold
    Har du planer om å ta videregående opplæring i skoleåret 2024–25? Da er det på tide å starte søkeprosessen.
  • Invitasjon til møte for foresatte til Vg3-elever
    Det nærmer seg revy og feiring for avgangskullet på Vg3, og i den forbindelse er det stort engasjement! Årets avgangskull har tatt temaet inkluderende avgangsfeiring/russefeiring på alvor. De er opptatt av å jobbe for å unngå utenforskap, og ønsker i denne sammenheng å informere foresatte om kommende feiring og hva de legger vekt på.

Aktuelt

Til toppen