Hotspot

Hotspot er området mellom kantina og biblioteket. Her finner du alltid noen fra elevtjenesten, og du finner en stor oppslagstavle med all info du kan trenge om skolen vår. 

I Hotspot kan du få hjelp med alt mulig, enten du trenger plaster eller en tampong, du lurer på veien til helsebror eller du vil toaste lunchen din. 

Camilla Klethagen er miljøveileder og den som oftest møter deg her. Hvis det er noe du lurer på, men du er usikker på hvem som er rett person at hjelpe kan du komme hit så hjelper Camilla deg med å finne ut av hvem som er riktig person.