NAV veileder vgo

Trenger du råd og veiledning knyttet til problemer som går utover opplæringa di eller som gjør dagliglivet ditt vanskelig?

NAV veileder vgo kalles også for sosialfaglig rådgiver. 

Hva kan jeg snakke med NAV veileder vgo om?

  • Personlige vansker
  • Familie og nettverk
  • Bolig - og hjemmeforhold
  • Økonomi
  • Rus
  • Jobbsøking
  • Andre ting som du opplever problematisk

Har NAV veileder vgo rådgiver taushetsplikt?

Ja, hele skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Det gjelder opplysninger om hjemmeforhold, sykdom eller spørsmål av privat karakter. Slik informasjon kan ikke bringes videre før samtykkeerklæring fra elev og/eller foresatte foreligger.

Ved behov samarbeider NAV veileder vgo med NAV, rådgivere, lærere og andre samarbeidspartnere.

NAV veileder vgo og skolehelsetjenesten

  • Time hos NAV veileder vgo regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
  • Tilbudet er gratis. 
  • Skolehelsetjenesten og NAV veileder vgo har taushetsplikt. 

​Kontakt

NAV veileder vgo på Mysen vgs. er Ferdos Lalak. Han har kontor på rom K143 i rådgivergangen.
Tlf: 941 98 572, e-post: ferdosl@viken.no 


Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post.