Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Ved behov kan vi være behjelpelig med henvisning videre. Skolehelsetjenesten jobber lavterskel med fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid.

Du kan få drop-in-timer eller avtale på forhånd en tid for samtale. Hos oss kan du spørre og snakke om det du lurer på, og ofte hjelper det å snakke med en trygg fagperson. Du kan få råd og veiledning om blant annet:

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 

Skolehelsetjenesten består av:

 • Helsesykepleier Håvard Biering-Strand som er å treffe på PO17 (nærheten av atriet). Håvard kan nås på e-post havardbie@viken.no, i Teams og på mobil 47 78 08 09
 • Helsesykepleier Karianne Skavås har kontorplass på K146 i rådgivergangen, hun er å treffe mandag, tirsdag og onsdag. Karianne kan nås på e-post kariannebs@viken.no, i Teams og på mobil 90 42 68 73.
 • Psykolog Frida Torgersen finner du på rom P018 ved atriet/treningsrommet, hun er å treffe mandag, torsdag og fredag. Frida kan nås på telefon 45 70 46 22 og e-post fridatorg@viken.no.
 • Psykiatrisk sykepleier Madelen Jensen er til stede på P018 hver onsdag. Madelen kan nås på e-post madelenje@viken.no, i Teams og på mobil 99 08 65 08.

Obs: Ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Om skolehelsetjenesten

 • Time hos skolehelsetjenesten regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Samarbeidspartnere

 • Foresatte
 • Elevtjenesten
 • Fastlege
 • PPT
 • BUP
 • Avdeling familie
 • Psykisk helseteam

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt, og må ha samtykke fra elev/foresatte for å
samarbeide med andre.

Helsestasjon for ungdom

Åpningstider og kontaktinfo Askim:
Mandager kl. 14.00–17.00
Onsdager kl. 12.30–17.00
Torsdager kl. 14.00–17.00
Besøksadresse: Rådhusgata 22, 1830 Askim
Telefonnummer: 940 14 549
E-post: hfu@io.kommune.no

Åpningstider og kontaktinfo Mysen:
Torsdager kl. 14.00-16.00
Besøksadresse: Kløverveien 2, 1850 Mysen
Telefonnummer: 901 94 210 / 477 80 809
E-post: hfu@io.kommune.no

Se også