Rektor og skolens ledelse

Her finner du oversikt over skolens ledelse.

Rektor

Lasse Thorvaldsen

 • Overordnet faglig, pedagogisk og administrativ leder
 • Strategisk planlegging, endrings- og utviklingsarbeid

Mobil: 419 15 354
Epost: lassetho@viken.no

    

Assisterende rektor

Janne Ruud Østbye

 • Rektors stedfortreder

Mobil: 48 10 24 54
Epost: janneos@viken.no

   

Utdanningsleder

Lise Rognerud

 • Overordnet ansvar for alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.
 • Ansvaret for Voksenopplæring.

Mobil: 41 66 23 33
Epost: liserog@viken.no

   

Lise Rognerud - Klikk for stort bilde

   

Utdanningsleder

Merete Gimle Labråten

 • Ansvar for elevtjenesten med rådgivere, minoritetsrådgiver, sosialfaglig nav-veileder, helsesykepleier, psykisk helsearbeider og fysioterapeut.
 • Ansvar for skolemiljø, med tiltak mot rus og mobbing etc.
 • Ansvar for bibliotek og kantine.

Mobil: 41 26 42 20
Epost: meretela@viken.no

  

Utdanningsleder

Fredrik Arnesen

 • Overordnet ansvar for studiespesialiserende utdanningsprogram og fellesfag på yrkesfag.

Mobil: 97 59 04 20
Epost: fredrikar@viken.no

  

Administrasjonsleder

Therese Hagquist

 • Økonomi, HR, lønn og arkiv

Mobil: 47 68 21 45
Epost: thereseha@viken.no

  

Administrasjonsleder Therese Hagquist - Klikk for stort bildeTherese Hagquist

Skoleårsplanlegger

Glenn Bernhus

 • Overordnet ansvar for timeplanlegging
 • Overordnet ansvar for inntak
 • Overordnet ansvar for eksamen og elevdokumentasjon

Mobil: 97 42 64 48
Epost: glennbe@viken.no

  

Avdelingsleder fengselsundervisningen og TI

Michael Lund Thomsen

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Mobil: 95 24 38 88
Epost: michaelt@viken.no

   

Avdelingsleder 
spesialundervisning

Tor Erik Håkonsen

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Mobil: 95 85 37 06
Epost: torhak@viken.no

  

Fagleder
spesialundervisning

Sigbjørn Riiser

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Mobil: 905 72 216
Epost: sigbjornr@viken.no

   

Sigbjørn Riiser - Klikk for stort bildeSigbjørn Riiser

  

Fagleder realfag og IT

Hanne Merete Frøyset Herland

 • Trinnansvarlig VG1 ST
 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Mobil: 98 49 89 77
Epost: hanneher@viken.no

  

Fagleder HO, engelsk og fremmedspråk

Eivind Sletner

 • Trinnansvarlig VG3 ST og PBY
 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Mobil: 90 94 21 96
Epost: eivindsl@viken.no

  

Fagleder kroppsøving og RM

Erlend Tore Brandsrud

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Mobil: 41 35 44 81
Epost: erlendbr@viken.no

  

Fagleder SSR og FBIE

Christin Arnesen

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Mobil: 90 14 48 07
Epost: christina@viken.no

  

Fagleder BA

Trond Syverud Dietz

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Mobil: 991 14 347
Epost: tronddi@viken.no

  

Fagleder MK og IM

Øystein Okkenhaug

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Mobil: 98 85 57 43
Epost: oysteinok@viken.no