Busser til skolen

Du kan enkelt sjekke om det går buss til skolen ved å gå inn på nettsiden til Østfold kollektivtrafikk.

Man finner opplysninger om skolebusser (rutenummer) her, dette er rutebusser i tillegg til at de kjører til skolene:

Østfold Kollektivtrafikk (ostfold-kollektiv.no) + skroll ned til skolebusser nederst på siden.

ØKT mente det også kunne være en løsning å bruke reiseplanleggeren, og legge inn fra/til adresse på eleven.  Der kommer rutenummer opp, og kan enkelt sjekkes opp mot ovennevnte opplysninger: Reiseplanlegger buss