Aktuelt

Brev til foreldre om 17. mai

Politiet og Fredrikstad kommune samarbeider på 17. mai om å forebygge ungdomsfyll i sentrum. Under kan du lese brevet de ønsker skal nå ut til alle ungdomsforeldre.

Leier skolelokaler til Frederik II i Cicignon-kvartalet

Østfold fylkeskommune inngår avtale med eiendomsaktør NG Estate AS om leie av lokaler i Cicignon-kvartalet i det gamle sykehuset i Fredrikstad. Dette blir erstatningslokaler for hele den nåværende bygningsmassen på avdeling Christianslund. Målet er at elever og ansatte kan flytte inn til skolestart i august. 

Utbedrer gulv i kantina løpet av noen dager

Gulvflisene som sprakk opp i kantina på avdeling Frydenberg ved Frederik II videregående skole vil utbedres i løpet av noen dager.  

Frederik II: Gjenåpner deler av Christianslund, noen bygg stenges permanent

Enkelte bygg ved Christianslund gjenåpnes for elever og ansatte i uke 10. Samtidig forblir store deler av bygningsmassen stengt permanent. Elever og ansatte som berøres tilbys undervisning i sentrumsnære erstatningslokaler fram til sommeren. Det rettes nå full oppmerksomhet mot gode og permanente løsninger for skolesituasjonen i Fredrikstad. 

Vaksinering mot hjernehinnebetennelse for vg2-elever

Nå er det igjen tid for vaksinering mot hjernehinnebetennelse for vg2-elevene. 

Trenger mer tid til å kvalitetssikre Frederik II, avdeling Christianslund

Det trengs noe mer tid til ekstra ekstern kvalitetssikring av skolebygg Christianslund, som er en del Frederik II videregående skole i Fredrikstad. Dette gjør at ingen bygg kan åpnes i uke 9. 

Busser til skolen

Du kan enkelt sjekke om det går buss til skolen ved å gå inn på nettsiden til Østfold kollektivtrafikk.

Mindre mobbing på Frederik II

Med kake og gode ord fra rektor har de ansatte denne uken fått feire resultatene fra Elevundersøkelsen 2023. Tallene viser at elevene ved Frederik II oppgir en betydelig lavere andel av mobbing på skolen, sammenlignet med nasjonale resultater, og lavere andel enn de andre skolene i Østfold. 

Elevrådet på Frederik II

Elevrådet har hatt seminar og nytt elevrådsstyre er valgt  

Informasjon til foresatte

Om klasserom og lokasjoner