Funn av asbest på avdeling Christianslund

Skolen har blitt informert om funn av asbest enkelte steder på avdeling Christianslund. Det er ingen grunn for ansatte og elever å være redd eller bekymret basert på den informasjonen vi har mottatt.

Asbest er et stoff som kan vær helseskadelig dersom det blir store skader på asbestplater og det kommer en viss mengde støv ut i luften. Det er tatt luftprøver. Vi kan berolige alle med at alle luftprøver som har blitt tatt er negative, det betyr at det ikke har vært asbest i inneluften.

På Christianslund vil det bli utbedring fra januar. Det betyr at vi må flytte noen av klassene våre fra klasserom i D, E og M-blokka i begynnelsen av januar til andre rom.

Vi har klart å finne 8 erstatningsrom på skolen. Det er ikke fullgodt, men blir en kriseløsning, og vil beslaglegge rom som brukes på annen måte i dag.

Det jobbes på spreng med å finne arealer tilsvarende 8 klasserom utenfor skolen.

Det betyr at alle elevene får organisert studiearbeid hjemmefra onsdag 3. januar, slik at vi på skolen kan bruke dagen til å replanlegge undervisning den dagen, altså hvor og når dere skal møte på skolen torsdag 4. januar.

Vi tar sikte på å sende ut mer informasjon i løpet av onsdag 3. januar.

Vi ønsker alle en god ferie fram til da.

Vennlig hilsen

Driftsleder Morten Østensen, ass. rektor Geir Eriksen og rektor Leif Østli