Informasjon til foresatte

Om klasserom og lokasjoner

Vi har fått noen spørsmål vedrørende bytting av klasserom og lokasjoner. Flytting av klasser blir gjort av timeplanmessige grunner. Vi prøver så langt vi kan å samle elevene på samme trinn på samme sted. Vi beklager ulempene med å skifte rom.

 

Med vennlig hilsen
Leif Østli
Rektor
Frederik II vgs