Trenger mer tid til å kvalitetssikre Frederik II, avdeling Christianslund

Det trengs noe mer tid til ekstra ekstern kvalitetssikring av skolebygg Christianslund, som er en del Frederik II videregående skole i Fredrikstad. Dette gjør at ingen bygg kan åpnes i uke 9. 

- Elevers og ansattes trygghet og sikkerhet, samt forutsigbarhet for et forsvarlig arbeids- og læringsmiljø er fortsatt et ufravikelig krav før gjenåpning. Derfor har vi også hele tiden tatt forbehold om når gjenåpning faktisk kan skje. Når våre eksterne fageksperter sier at de trenger mer tid, må vi bare ta den tiden, sier direktør for finans og organisasjon Ann Cathrin Guldberg i Østfold fylkeskommune.  

Det var tidlig i januar beslutningen om å stenge hele Christianslund ble fattet. Siden da har det blitt jobbet med asbestsanering, grundige analyser av byggenes konstruksjon, samt sikring av utvendige betongplater.

I forrige uke informerte Østfold fylkeskommune om at ikke alle bygg ved Frederik II, avdeling Christianslund blir klare for gjenåpning i uke ni som var målet.  Eksterne entreprenører og fagkonsulenter har den siste uken jobbet videre for å få oversikt over hvilke bygg som kan gjenåpnes, og når dette eventuelt kan skje.  

Som en ekstra kvalitetssikring av tiltakene som har blitt gjort, har Østfold fylkeskommune også en pågående tredjepartskontroll. Tredjepartskontroll betyr at det tas inn en ny ekstern entreprenør som ufører kontroll og egne målinger etter gjennomførte tiltak.  Dette er ikke uvanlig i sluttfasen i sammensatte og komplekse prosjekter.  

Det er behov for noe mer tid til dette kontrollarbeidet. Dette betyr at ingen bygg kan åpnes i uke 9.

Direktør for opplæring og kompetanse, Brynjard Rønningen, beklager situasjonen, men understreker at elever og ansattes trygghet er det absolutt viktigste.  

- Vi forstår at dette oppleves svært krevende for ansatte og elever, og vi jobber kontinuerlig med situasjonen. En viktig del av arbeidet er å finne gode forutsigbare løsninger for ansatte og elever. Så snart vi har mer konkret informasjon, vil vi komme tilbake med dette, sier Rønningen.   

Skolens elever har vinterferie i uke 8. Østfold fylkeskommune har forlenget midlertidige leieavtaler for erstatningslokaler, og jobber kontinuerlig for å skaffe både mer egnede, samlede og sentrumsnære alternativer.  

Skolen vil fortsette å sende fortløpende informasjon til berørte elever og ansatte om hvordan undervisningen organiseres framover.