Rektor og skolens ledelse

Rektor

Leif Rune Østli
Tlf.: 91 18 19 06
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Geir Vidar Eriksen
Tlf.: 91 80 79 76
Rektors stedfortreder

Utdanningsledere 
 

Elevtjenesten:

Christin Magnussen
Tlf.: 90 12 11 10

Idrettsfag:

Helen Margrethe Wernersen
Tlf.: 99 62 22 89

Salg, service og reiseliv
YSK Salg, service og reiseliv med studiekompetanse

Veslemøy Kristin Gjeldnes
Tlf.: 99 25 70 38

Forsterket avdeling:

Ådel Synnøve Tvete
Tlf.: 90 16 08 09

 

Økonomi og personalleder

Anne Siren Peersen
Tlf.: 47 75 39 40

Fagledere

Heidi Syversen

Tlf.: 90 86 73 05

 • Spesialpedagogikk, forsterket avdeling
   

Arvid Evjen Andersen

 • International Baccalaureate
 • Norsk
 • Fremmedspråk
 • Kombinasjonsklasse
 • Særskilt norskopplæring


Hanne Merethe Viken
Tlf: 93 05 13 51

 • Engelsk
 • Samfunnsfagene
   

Øystein Ringstad Kristiansen
Tlf.: 41 18 63 43

 • Matematikk
 • Realfag
   

Vivian Arafa Røe  (konstituert)
Tlf: 980 34 699