Informasjon til elever om frister for klage på standpunkt- og eksamenskarakter

Her kan du lese om hvordan du går fram for å klage på eksamens- og standpunktkarakterer:

Klage på karakter

Viktige frister i klagebehandlingen:

Fredag 7. juniStandpunktkarakterer (og halvårsvurderinger) publiseres i VIS (klagefrist er 10 dager)
Onsdag 12. juni kl. 12Hurtigklagefrist på standpunkt – gjelder avgangselever (vg3, vg4 og vg2 yrkesfag). Bruk digitalt klageskjema på ofk.no (lenke over).
Fredag 21. juni på ettermiddagenEksamenskarakterer fra skriftlig eksamen publiseres i VIS (klagefrist er 10 dager)
Tirsdag 25. juni kl. 12Frist for levering av klage på skriftlige eksamens­karakterer, dersom disse skal behandles som «hurtigklage» (gjelder avgangsklasser). Klage registreres i VIS under «Mine søknader».
Mandag 1. juliOrdinær frist for levering av klage på skriftlige eksamenskarakterer. Klage registreres i VIS under «Mine søknader».

Om hurtigklagefrist på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen: Klager bør leveres senest 3 dager etter at karakteren er mottatt, og aller senest mandag 17. juni. Det er kun mulig å klage på formelle feil (les mer) – ikke på karakteren.