Bærekraft på Glemmen

Med visjonen "Framtidas skole for alle", er vi opptatt av å stå i front når det gjelder omstilling for bærekraft. Vi skal ta vår del av ansvaret for å bremse klimaendringene, ta vare på natur og miljø og bidra til en rausere, mer inkluderende og mindre urettferdig verden. Våre elever og ansatte er engasjerte og villige til endring. 

Hvert år er målet å sende fra oss 1800 miljø- og samfunnsengasjerte elever. Med ambisiøse mål og kreative løsninger skal vi gi et enda bedre tilbud til elevene de kommende årene. For oss er fokuset på bærekraft sentralt i skoleutviklingen. FNs 17 bærekraftsmål ligger til grunn for arbeidet vårt.

Det skal være gøy å jobbe med bærekraft på Glemmen. Ja, vi må endre oss, men det skaper mange nye muligheter. Sammen skaper vi et bærekraftig skolesamfunn, som inspirerer oss alle til å gjennomføre konkrete tiltak for en god fremtid.

Klima- og miljørapport
På Glemmen videregående skole har vi i mange år jobbet mye med bærekraftsmålene som omhandler å stoppe klimaendringene, redusere energiforbruk og ha gode systemer for avfallshåndtering. Dette arbeidet har resultert i at vi er sertifisert som Miljøfyrtårn (med lenke til egen fane). Siste års klima-og miljørapport kan du lese her. Vi er stolte av og glade for at vi i fjor økte sorteringsgraden vår på alt avfall med 8%. 
  

Bærekraftprosjekter på skolen
Bærekraft er en integrert del i det pedagogiske arbeidet på alle våre utdanningsprogram. I løpet av skoleåret har vi flere temadager med fokus på bærekraft for alle elevene. Dette foregår både i enkeltfag og som tverrfaglige læringsoppdrag.

Ett eksempel på et tverrfaglig læringsoppdrag knyttet til bærekraft, er Gaia bærekraftfestival som arrangeres av våre kreative utdanningstilbud (IKT og medieproduksjon, FBIE, HDP, MK og KDA.


 

Plakater for avfallsstasjoner
I valgfaget Grafisk design har elevene hatt et læringsoppdrag bestående av å designe plakater for å opplyse brukere av våre avfallstasjoner. Resultatet ser dere på bildet.

 

 

 

Bærekraftige kantiner
Våre kantiner har stort fokus på bærekraft. Vi setter oss konkrete mål som vi skal nå gjennom god forankring og forpliktelse fra alle ansatte på Glemmen vgs.

Våre mål for å gjøre matserveringen mer bærekraftig:

 • Økt andel økologiske produkter, 30%
 • Bærekraftig valg av kjøtt og sjømat
 • Redusert forbruk av kjøtt, og økt andel av grønnsaker, korn, belgvekster, frukt og bær
 • Økt andel av kortreist og/eller sesongbasert mat

Elevene våre skal kunne speile det de lærer om bærekraft når de kommer og spiser i våre kantiner, og vi tar derfor gradvise grep gjennom en fremdriftsplan for å kunne få kvalitet i hvert tiltak som iverksettes. Vårt kantineprosjekt består av 15 lærlinger som også har bærekraft som tverrfaglig tema i sine læreplaner. 

Vi tar bærekraftige valg av kjøtt og sjømat. Skolen er knyttet til Vikens rammeavtaler når vi skal kjøpe råvarer, og Viken har et stort fokus på å velge riktige leverandører som oppfyller disse kravene. Vår ansatte jobber hele tiden med å fokusere på dette når vi kjøper inn råvarer til maten vi serverer. All fisk vi serverer skal være av arter i «grønn kategori».

Redusert forbruk av kjøtt og økt andel av grønnsaker, korn, belgvekster, frukt og bær
 Den «nye» tallerkenmodellen setter fokus på å servere en mer grønn tallerken, og at kunden selv skal kunne velge kjøtt som tilbehør. Da er det viktig å rette fokus på hva slags kjøtt som velges, og at skolen handler av produsenter som har fokus på bærekraft.

Kantina på Glemmen tilbyr varme og kalde vegetar retter, salatbar og korn- og yoghurtbar til elever og ansatte hver dag som et grønnere tilbud. Vi selger også retter med kjøtt og fisk, og vi ønsker at elever og ansatte skal ha muligheten til å velge, samtidig som lærlingene skal kunne komme igjennom sine kompetansemål. Elevene får også gratis grøt hver morgen.

 

 

Økt andel av kortreist og/eller sesongbasert mat

Fredrikstad ligger fantastisk til med nærhet til både sjø og landbruk. Våre elever og lærlinger lærer tidlig å være med ut å sanke råvarer som er i sesong, og har også fokus på ulike råvarer i sesong gjennom hele skoleåret. Vi benytter lokale leverandører så langt Vikens rammeavtaler tillater det.

  

 

Miljøfyrtårn 
Miljøfyrtårn er en omfattende sertifisering som tar tak i miljø og klimaaspekter ved vår skoledrift og innebærer alt fra energibruk og kildesortering til fokus på matsvinn, økologisk mat og reduksjon av klimagasser fra transport.

Glemmen videregående skole er sertifisert som miljøfyrtårn. Som en Miljøfyrtårnsertifisert skole settes det stadig krav til forbedringer på våre miljø- og klimaprestasjoner. Dette er et kontinuerlig forbedringsarbeid og vi er stolte av innsatsen som allerede er gjort.

Fotavtrykk
Hensikten med Miljøfyrtårnsertifiseringen er å gjøre skolen vår mer miljø- og klimavennlig. Vi ønsker også å skape en bevissthet blant ansatte og elever om hva vi som enkeltmennesker og skolesamfunn kan bidra med for å gjøre vårt fotavtrykk på kloden mindre, grønnere og mer bærekraftig.

Redusert forbruk
På vår skole legger vi til rette for at avfall blir sortert og levert på riktig sted, vi benytter fjernvarme i flere av våre bygg som en mer miljøvennlig metode for oppvarming av skolebygningene. Vi har også kontinuerlig overvåkning av innetemperaturer og innstillinger på varme- og ventilasjonsanlegg. Vi legger Du kan bidra på din egen måte ved å forbruke mindre, sortere avfall, skru av lys, justere innetemperatur, bruke mindre varmt vann, redusere bruk av egen bil og være bevisst på hva du bruker og kaster. 

I senere tid har det også kommet inn krav når det gjelder å fase ut bruken av engangsplast og øke andelen økologiske varer som serveres på skolens kjøkken.

Iverksatte tiltak:

 • Vi har treningsutstyr i skolegården
 • Vi er medlem av skolepantordningen Infinitum - dette er gjort i samråd med elevrådet
 • Elevene våre har prosjekter hvor de redesigner gamle møbler
 • Vi leverer alt elektronisk utstyr til gjenvinning
 • Printere er innstilt med sort/hvitt som standard og med tosidig utskrift. Vi bruker kort for aktivering av printer - minimerer papirforbruket.
 • Vi har tidsur og bevegelsessensorer på utebelysning
 • Lys slukkes i rom som ikke er i bruk
 • Natt- og helgesenking på skolens varmeanlegg
 • Alt utstyr som kjøpes inn er kjøpt av bedrifter med rammeavtaler med Viken
 • Vegetarretter på menyen i kantina
 • Måling/veiing av matsvinn i kantina
 • Tverrfaglig Bærekraftsfestival på Isegran
 • Innkjøp av sykkelskur for elever/ansatte i 2021
 • Innkjøp av elsykler og elbiler til bruk i arbeidstiden