Fremtidens skole for alle - vår pedagogiske modell

 

 

Vår pedagogiske modell fremmer skaperkraft, informasjonskyndighet, fordypningsevne og sosial kompetanse tilpasset hver enkelt av våre elever. 

Motivasjonsfremmende, personliggjort, virkelighetsnær og sosial dybdelæring forutsetter en justert elev- og lærerrolle. Glemmen videregående skole skal være framtidas skole for alle! Aldri før har vi fått så tydelige signaler fra forskning og styrende dokumenter på hva dette innebærer.

Vi gjør endringer i både organisering, læringsprosesser og teknologistøtte rundt opplæringen. Profesjonelle læringsfellesskap er i vår verden betydelig mer enn samarbeid om planlegging og vurdering av elevenes læringsarbeid. I våre faglige og tverrfaglige profesjonsfellesskap skaper lærerne SAMMEN virkelighetsnære og helhetlige læringsprosesser som fremmer elevaktivitet, dybdelæring og sosial læring. Opplæring med disse kvalitetskjennetegnene kaller vi LÆRINGSOPPDRAG.

  

"Sammen skaper våre faglige og tverrfaglige lærerteam (profesjonsfellesskap) virkelighetsnære og helhetlige læringsoppdrag som fremmer elevaktivitet, sosial læring og dybdelæring"

 

Vi ønsker å gi elevene rikelig anledning til å fordype seg i praktiske og teoretiske utfordringer der kompetansemål fra ulike fag ses i sammenheng der det er mulig og naturlig. Vi tror også leken er sterkt undervurdert i læring.