Glemmen Akropark & Nærmiljøarena

Våre viktige linker fra bio på Instagram:

​I nærmiljøarenaen tror vi på menneskers rett til å definere seg selv og retten til å bli respektert som den man er. Basert på et omfattende internasjonalt forskningsmateriale kombinert med våre egne erfaringer og observasjoner har vi bygget opp Norges mest unike arena for livsmestring, inkludering og medborgerskap. Alt i et nært samarbeid med ungdommene selv og deres egen forening, Foreningen-RÅ.

 

Akroparkbrukere i UKM-fylkesmønstring

 

I 2017 vedtok Østfold fylkeskommune et prosjekt der videregående skole skulle utvikles som en aktiv nærmiljøarena for og med distriktets ungdom. Denne arenaen står ferdig på Glemmen videregående skole og er så mangfoldig at den er vanskelig å beskrive. Her får ungdom utforske sine fysiske grenser, utvikle sitt kreative potensial, finne likesinnede venner og bli en aktivt skapende medborger.

I Glemmen Akropark & Nærmiljøarena er aldersbarrierer, språkbarrierer, kjønnsbarrierer og sosioøkonomiske barrierer brutt. Resultatet er et lekent og trygt fellesskap i og utenfor skoletid. Et fellesskap som oppleves unikt for hver eneste bruker og derfor vanskelig kan beskrives i generelle termer. Det må oppleves.

Alle tilbud i Glemmen Akropark & Nærmiljøarena er gratis. Alle økonomiske barrierer for å delta er fjernet. Våre ansatte har en unik kompetanse på hver sine felt og har skapt at nettverk av samarbeidsrelasjoner som gjør enheten til et NAV i utvikling av livsmestring og inkludering.

Aktivt medborgerskap skjer gjennom ungdommenes egen forening, Foreningen-RÅ. Gjennom en rekke gaver fra ulike stiftelser er foreningen blitt eier av utstyret i  nærmiljøarenaen. Dette gir ungdommene en unik og selvstendig rolle i nærmiljøarenaen og er et viktig bidrag til "empowerment".

 

En liten oversikt over noe av det du finner i Glemmen Akropark & Nærmiljøarena. Tilsammen, ute og inne, dekker akroparken mer enn 2000 kvm aktivitetsareal.