Skolemiljø

Mestringskravet som ungdom møter er stort. Forhold på skolen, i hjemmet, i vennegjengen og i samfunnet forøvrig påvirker ungdommenes helseopplevelse. På Glemmen er vi opptatt av at elevene skal føle seg trygge i skolehverdagen og ha overskudd til å mestre hverdagens krav. Det krever ofte litt ekstra innsats av oss. 

 

 

På Glemmen videregående skole legger vi vekt på et godt og utviklende skolemiljø for at elevene skal oppleve trygghet, tilhørighet og motivasjon. 

En av våre sentrale verdier er TRYGGHET. Det innebærer at det på Glemmen skal være lett for elevene å finne en trygg voksen å snakke med. En som har tid til å lytte, til å forstå og som kan hjelpe. 

I tillegg til kontaktlærere og faglærere har vi en forsterket elevtjeneste som er tilgjengelig for elevene. Vi har også en skolemiljøavdeling som samarbeider med skolens elevtjeneste. Sammen skaper vi en arena der elevene kan føle seg trygg, inkludert og sett. Når vi ser at enkeltelever sliter ekstra mye er våre helsesykepleiere tilgjengelig og sørger for at eleven får god hjelp.

På Glemmen har vi ofte ulike arrangementer, foredrag og aktiviteter som berører temaene psykisk helse, inkludering og tilhørighet. Hver eneste dag legger vi til rette for et trygt og godt elevmiljø. 

Vår satsing på psykisk helse gir resultater og vi får stadige tilbakemeldinger fra elever om at skolen oppleves trygg og god.