Teknologi og industrifag

Er du interessert i mekanikk og hvordan tekniske ting virker – eller kanskje du er interessert i å bli ingeniør? Er du klar for å jobbe i en stor og spennende bransje – på verksteder, med kjøretøy, på skip eller i annen industri? Da velger du Teknologi og industrifag (TIF).

 

Glemmen vgs har gjennom flere år satset stort på å utvikle Teknikk og Industrifag til et moderne og spennende utdanningsområde. Våre svært dyktige lærere har god kjennskap til teknologibransjen. Hos oss lærer du raskt de grunnleggende ferdighetene og får lov til jobbe med spennende læringsoppdrag sammen med andre elever. Gjennom god verkstedsopplæring på skolen og utplassering i bedrifter blir du en attraktiv søker til gode lærlingeplasser. 

Teknikk og Industrifag på Glemmen setter sin ære i å holde høy HMS- og kvalitetsstandard. Sikkerhetsopplæring er en naturlig del av faget. Alle våre maskiner og vårt verktøy er moderne og i samsvar med dagens standarder. Som elev lærer du å bruke moderne bransjeverktøy i tråd med det som forventes i de gode bedriftene. 

 

Til toppen