Velkommen til skolestart 2024

Mandag 19. august starter et nytt skoleår. Her finner du nyttig informasjon du trenger til skolestart.

Oppmøte første skoledag

Her finner du oppmøtetider første skoledag

Takk ja til plass i VIGO og møt opp første dag

Er du ikke til stede når skolen starter opp, kan plassen din gå til en elev fra ventelisten. Er du syk eller har en annen viktig grunn til at du ikke kan møte opp, må du gi beskjed til skolen – i så god tid som mulig. 

Er det fortsatt mulig å komme inn der jeg vil?

Har du ikke fått plass på den skolen eller det utdanningsprogrammet du ønsker, og står på venteliste, må du vente til du eventuelt blir kontaktet av skolen du står på venteliste til.

Klasser og lærere

Du får vite hvem du kommer i klasse med når du begynner på skolen. Hvilke lærere du får, hvilken klasse du skal gå i og hvilke fag du skal ha, finner du i Visma InSchool. Se under menypunktet «Klasser og grupper». Du får tilgang til Visma InSchool så snart skolekontoen din er aktivert.

Skolen jobber med å få alt klart helt til skolestart. Klasselister og annen informasjon du finner i Visma InSchool kan derfor endre seg. Endelige klasselister vil være klare til første skoledag.  

Elev-PC

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Du må selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart. Du kan bruke din egen maskin hvis du har en god nok maskin fra før, eller du kan kjøpe ny. Når du er elev i Østfold, tilbyr fylkeskommunen en gunstig avtale for kjøp av PC/Mac. Du eier maskinen selv, også etter at du er ferdig på videregående skole.

PC og Mac kjøpt gjennom ordningen skal settes opp som privat-PC, ikke som skole-PC. Skolekontoen brukes deretter for å få tilgang til programvare, printer og skolens nettverk.

Les mer om elev-PC og bestilling  

Aktiver skolekontoen og kom i gang med din elev-PC/-Mac

For å kunne koble til trådløst nettverk, bruke programmer og skrive ut på elevprinteren, må du aktivere skolekontoen (brukerkontoen) din. Du vil motta en aktiverings-SMS fra Østfold fylkeskommune med den informasjonen du trenger. SMS-en blir sendt ut cirka 15. august eller en av de påfølgende dagene.

Aktiver skolekonto og kom i gang med elev-PC/-Mac 

Hvis du har glemt passord eller glemt brukernavn, finner du også hjelp på samme side.

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) vil være en stor del av skolehverdagen din. Du vil se viktig informasjon som timeplan, klassetilhørighet, kontakt- og faglærere, fravær, anmerkninger og karakterer i VIS. Du kan også levere digitale søknader og gjennomføre fagvalg i VIS.

Les mer om Visma InSchool og se introduksjonsvideo

Digitalt skolebevis og fotografering

Som elev ved en av Østfold fylkeskommunes videregående skoler, får et digitalt skolebevis med bilde. Vi tar bilder av alle nye elever på starten av skoleåret. Du vil få beskjed om når det er din tur til å fotograferes.

Fravær

Du melder fravær i Visma InSchool. Er du syk eller forhindret fra å møte på første skoledag, må du kontakte skolen direkte

Se fraværsreglement for alle elever i Østfold 

Skoleskyss

Trenger du skoleskyss til og fra skolen, må du søke om det hvert år.

I Østfold bruker du appen ØstfoldBillett for å få tilgang til skoleskysskortet.

Finn ut om du har rett til skoleskyss, og hvordan du søker 

Gratis lærebøker og andre læremidler

Du får låne de læremidlene du trenger i forbindelse med opplæringen. Bøker blir utlevert ved skolestart og skal leveres inn igjen før skoleslutt. Vi ber deg behandle dem pent. Du må erstatte bøker som blir borte eller ødelagt. 

Se avtale om lån av læremidler

Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke lån og stipend fra Lånekassen. Husk å søke om utstyrsstipend innen fristen 15. november! Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke for å få det. Du kan også søke om borteboerstipend eller inntektsavhengig stipend

Les mer om lån og stipend på Lånekassen.no

Skoleruta

Se skoleferier og fridager for kommende skoleår 

Rådgivere og helsesykepleier på skolen

Trenger du noen å snakke med om utfordringer i skolehverdagen? Skolen har flere typer rådgivere som kan hjelpe deg. 

Les mer om skolens rådgivertjeneste 

Reglementer

Lurer du på noe om fravær, ordensreglementet eller hvilke rettigheter og plikter du har som elev i videregående skole? 

Se oversikt over reglementer som gjelder for deg som elev 

Parkering

Det er begrenset med parkeringsplasser ved skolen. Vi oppfordrer alle til å benytte alternativ transport. 
Ansatte henvises til eget parkeringsområde ved hovedbygget på Porsnes. Elever bes parkere ved F-blokka.  Moped/Mopedbiler har egne plasser på høyreside av Kiss&Ride. 

Les mer om parkering ved skolen

Forsikringer

Du som elev er forsikret gjennom Østfold fylkeskommunes avtale med KLP. Forsikringen gjelder personskade, og dekker ikke personlig utstyr eller verdisaker som PC, telefoner, klokker, smykker, sykler og lignende.  

Les mer om hva forsikringen dekker og hvordan du bruker den 

Digital presentasjon av Halden videregående skole

Rektors hilsen

Velkommen som elev i Halden videregående skole!

Vi ønsker å gi deg de beste muligheter for faglig og sosial læring og utvikling i tiden du er elev hos oss. Målet vårt er at hver elev skal kunne fullføre videregående opplæring med best mulig resultat ut fra sine forutsetninger.

Vi legger vekt på å skape trygge, gode og inkluderende læringsmiljøer i skolen. Vi håper derfor at du vil oppleve et godt faglig og sosialt fellesskap og trives i møte med gamle og nye venner, faglærere, skolens ledelse, elevtjeneste og andre ansatte.

Skolens verdier er raushet, respekt og resultater. Det er viktig for oss at nettopp disse verdiene skal prege skolehverdagen din. For å få til dette er vi avhengig av hverandre i skolen, at vi møter hverandre med åpenhet og en positiv innstilling, så vi sammen skaper en god skolehverdag for alle. 

Vi gleder oss til et nytt og spennende skoleår sammen med dere!

Vennlig hilsen rektor Kristin Støten