Karriereveileder

Karriereveileder skal hjelpe deg til å utvikle din egen kompetanse, slik at du kan gjøre informerte valg når det kommer til utdanning og yrke.

Karriereveiledning er en livslang prosess og kan handle om

 • Valgkompetanse
 • Kjennskap om deg selv
 • Utdanningsprogram
 • Programfag til valg
 • Omvalg

Utdanning og yrkesvalg etter videregående:

 • Søknadsfrister
 • Inntaksvilkår
 • Finansiering
 • Hvilke krav stilles til de ulike utdanninger
 • Utenlandsstudier
 • Interessetester
 • Lån og stipend

Karriereveiledning på Teams

Husk at du også finner nyttige tips og informasjon i kanalen "Karriereveiledning" i Elevinfo-teamet.

Sted

Du finner oss i "Rådgivergangen" i 2.etasje i B-bygget, over resepsjonen.

Nyttige lenker til studier i Norge

Finn alt av utdanninger, mange yrker og skoler i Norge. Du kan få inspirasjon og hjelp til å velge ved bruk av jobbkompasset, utdanningssystemet, karakterkalkulator, studievelgeren og filmer på Utdanning

Verktøyet Likestilling gir informasjon om kjønns(u)balanse.

Vilbli : Dette er et informasjonsverktøy for deg som står foran et yrkes- og utdanningsvalg, enten du går i ungdomsskolen eller i videregående opplæring.

STEM -utdanning (tidligere kjent som Velgriktig) : Nettsted for realfag, ulike realfagsyrker og høyere utdanning.

Lånekassen : Spørsmål om studielån og studiestipend.  

Folkehøgskole : Felles portal for folkehøyskolene i Norge. 

NAV: Interessetester, ledige stillinger, yrkesopplæring, informasjon om ulike yrker, stillinger i utlandet (Eures).

Samordna opptak : Her finner du alle opplysningene du trenger når du skal søke om opptak til universiteter og høgskoler: opptaksprosedyrer, opptakskrav, poenggrenser, utregning av tilleggspoeng, kommende endringer i opptakskrav med mer. 

Karrieresenteret i Østfold : Tilbyr karriereveiledning for alle over 19 år bosatt i Østfold. Tjenestene er kostnadsfrie.

Nyttig lenke til studier i utlandet

Ansa : Kvalitetssikret informasjon om utenlandsstudier.