Kirkeparken videregående skole

  • Kjære elever! Dere er fantastiske!
    Elevrådsleder Zaid Ahmmad og leder av solidaritetsaksjonen Selma Fawaz dro til barne- og ungdomsklinikken på Kalnes sykehus med en veldig gledelig sak.

Aktuelt

Til toppen