Sosialpedagogisk rådgiver

Det kan være godt å snakke med noen om ting som tynger deg og påvirker hverdag og skolegang.

Sosialpedagogisk rådgiving kan handle om at du har behov for å snakke med noen om

  • Trivsel på skolen
  • Skolearbeid
  • Familie/hjemmeforhold
  • Bekymring for deg selv eller andre
  • Tristhet/nedstemthet
  • Sorg
  • Konfliktløsning
  • Rusforebygging

Vi kan også henvise til andre hjelpeinstanser.

Sted

Du finner oss i "Rådgivergangen" i 2.etasje i B-bygget, over resepsjonen.

Nyttige lenker og kontaktinformasjon

Bekymringstelefonen: 810 03 940

Støttegruppe for mennesker i krise, send e-post til: smik@moss.kommune.no