Spesialpedagogisk rådgiver

Alle elever har rett til tilpasset opplæring

Spesialpedagogisk rådgiving kan handle om rådgivning og hjelp ved

 • Lese- og skrivevansker, dysleksi
 • Matematikkvansker, dyskalkuli
 • Konsentrasjonsvansker
 • Nedsatt syn eller hørsel
 • Bevegelseshemming
 • Fagvansker
 • Behov for ekstra hjelp og støtte
 • Særskilt tilrettelegging ved prøver og eksamen
 • Tilpasning av fysisk miljø
 • Tilrettelegging for minoritetsspråklige
 • Utvidet rett (om du trenger ekstra tid på vgs-løpet, mer enn 3 år)

Vi kan også henvise til andre hjelpeinstanser.

Sted

Du finner oss i "Rådgivergangen" i 2.etasje i B-bygget, over resepsjonen.