Kontakt brukerstøtte

På skolens IT-avdeling kan du få hjelp til installasjon/bruk av diverse programvare tilknyttet undervisningen. Vi utfører også reparasjoner og re-installering av PC-en din.

IT-avdelingen har ansvar for alt AV-utstyr i klasserommene.