Skoledagen på Kirkeparken

Skoledagene på Kirkeparken begynner klokken 08.00 og avsluttes 15.30. Innenfor dette tidsrommet legges både undervisning og studietimer.

Timer som ikke er belagt med undervisning vil normalt kunne brukes som studietimer, men skolen kan gjøre endringer for å legge til rette for andre aktiviteter i disse timene.

  • 1.økt: 08.00 – 09.36
  • 2. økt: 09.45 – 11.21
  • Spisepause / midttime: 11.21 – 12.10
  • 3. økt: 12.10 – 13.46
  • 4. økt: 13.55  15.30

Fagdager

For elever på Studiespesialisering, Musikk, dans og drama, Kunst, design og arkitektur og Idrettsfag er det fagdag hver fredag. Det betyr at hele skoledagen settes av til arbeid med et fag. Det utarbeides plan for fagdagene for hele året. Elever på yrkesfaglige vg1 har yrkesfaglig fordypning disse dagene, elever på yrkesfaglige vg2 har programfag lagt til disse dagene.

Bruk av 4. økt, onsdag

4.økt (7. og 8. time) onsdag er lærernes møtetid på skolen. I denne tiden åpner skolen opp for bruk av gymsaler og aktivitet som elevene i stor grad styrer selv. Tiden vil også kunne bli brukt til andre formål, som f.eks. MOT-økter.

Bruk av midttimer

  • Elevrådsmøter
  • Møte mellom kontaktlærer og klassen så ofte som mulig
  • Kontaktlærermøter
  • Klasselærerråd
  • Andre møter

Når annet ikke er avtalt, brukes tiden som studietid for elevene og samarbeid/møtetid for lærerne.