Rektor og skolens ledelse

Rektor

Kjetil Langø

mobil 90 53 63 84, e-post kjetill@viken.no

Han er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Sigrid Sandvand

mobil 41 90 84 43, e-post sigridsa@viken.no

Hun er rektors stedfortreder. Hun har også ansvaret for

 • kunst, design og arkitektur

Utdanningsledere 

Marianne Gurrik

mobil 97 02 09 31, e-post mariannegu@viken.no

Hun har ansvaret for

 • studiespesialisering
 • musikk, dans og drama
 • elevadministrasjon
 • timeplaner

Anita Johansen

mobil 91 00 91 27, e-post anitajo@viken.no

Hun har ansvaret for

 • restaurant- og matfag
 • salg, service og reiseliv
 • informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • skolens spesialpedagogiske arbeid

Jonas Skurtveit

mobil 47 62 18 35, e-post jonassk@viken.no

Han har ansvaret for

 • idrettsfag
 • eksamen
 • IKT-avdelingen
 • biblioteket

Fagledere

Anne Kjærnes Bratland

mobil 91 58 56 17, e-post annebratl@viken.no

 • språk- og samfunnsfagseksjonen

Anne Marte Rådahl Buffon

mobil 45614515, e-post annebuf@viken.no

 • språk- og samfunnsfagseksjonen

Hilde Bånrud

mobil 48 27 28 22, e-post hildeba@viken.no

 • realfag

Kari Olafsen Sørensen

mobil 97 00 69 40, e-post karisor@viken.no

 • salg, service og reiseliv
 • informasjonsteknologi og medieproduksjon

Linda Kleppe Svendsen

mobil 95 90 86 71, e-post lindakl@viken.no

 • idrettsfag

Margrethe Ek

mobil 91 18 44 97, e-post margrethee@viken.no

 • musikk, dans og drama

Gry Janet Olsen

mobil 97 09 73 89, e-post gryo@viken.no

 • tilrettelagt opplæring

Personal- og økonomileder

Enid Kongshaug

mobil 40 24 85 45, e-post enidk@viken.no

Hun har ansvaret for

 • skolens personal- og økonomiarbeid
 • planlegging og utvikling innenfor personal- og økonomiarbeid.
 • leder for skolens kontoravdeling.

Leder for støttefunksjoner

Ann Christin Skogum Jorås

mobil 99 27 00 94, e-post annjo@viken.no

Hun er leder for

 • kantinen
 • driftsavdelingen
 • renholdsavdelingen
 • utleie av skolens lokaler utenom skoletid