Den kulturelle skolesekken

Kirkeparken er storbruker av Den kulturelle skolesekken, en nasjonal satsing som skal bidra til at alle elever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Tilbudet er bredt - vi har hatt besøk av blant annet scenekunstnere, musikere, filmskapere og forfattere. Vår erfaring med Den kulturelle skolesekken er at kulturtilbudene er av høy kvalitet med samfunnsaktuelle og spennende formidlinger, og at elevene engasjeres i produksjonene.