Fadderordning

På Kirkeparken er vi opptatt av at elevene skal ha et godt og trygt skolemiljø. En av suksessfaktorene for et godt skolemiljø er en god start på skoleåret.

Den første skoleuken blir alle elevene på Vg1 møtt av faddere i løpet av de første skoledagene. Fadderne er elever som går i Vg2 eller Vg3 og utfører fadderoppdraget frivillig. 

Fadderne gjennomfører ulike aktiviteter i sine økter, som skal bidra til at man blir bedre kjent med klassen og skolen de første dagene. I tillegg innehar fadderne erfaringer og kunnskap om skolen sett fra elevenes perspektiv. De er også synlige ved at de har på seg bandanas med "FADDER".

Hvert år rekrutteres nye faddere i løpet av 2. termin og de får innføring i ulike "leker" og aktiviteter som skal/kan gjennomføres. Dersom du vil bli fadder kan du melde deg på når påmelding sendes ut i 2. termin.