Helsefremmende skole og nærmiljøarena

Kirkeparken er godkjent som helsefremmende skole. Helsefremmende skoler er skoler som styrker elevenes og personalets fysiske og psykiske helse gjennom å ha fokus på skolemiljøet, undervisningstilbudet og undervisningssituasjonene, samt å ha systematisk forankring av det helsefremmende arbeidet.

Det helsefremmende arbeidet i skolen skal bidra til trivsel og mestring, godt læringsutbytte og til at elevene gjennomfører det 13-årige opplæringsløpet.

Hva gjøres på Kirkeparken?

Helsefremmende skole er et av Kirkeparkens hovedsatsingsområder, i tillegg til vurdering og medvirkning.

Vi på Kirkeparken har de siste årene jobbet systematisk for å tilby elever og ansatte ulike tiltak som skal være helsefremmende og i tråd med kriteriene som legges til grunn for å være en «helsefremmende skole».

Vi har blant annet har lagt stor vekt på

  • kosthold. På Kirkeparken får du gratis havregrøt hver morgen og skolefrukt
  • aktivitet. Du finner bordtennisbord flere steder på skolen og det er åpent trimrom og gymsal hver uke
  • psykisk helse. Kirkeparken har et bredt tilbud i elevtjenesten og MOT-program.

 

Skolen har en Røre-ambassadør som sammen med miljøterapeuten vår , organiserer arbeidet.

Elever spiller bordtennis i skolegården - Klikk for stort bilde Dag Clausen