Internasjonalisering

Kirkeparken er opptatt av at vi er en del av et europeisk fellesskap, og at elevene våre skal ha mulighet til å møte elever fra andre skoler i Europa. Mange av utfordringene i framtiden krever samarbeid og forståelse på tvers av landegrensene. Kirkeparken deltar derfor i flere internasjonale prosjekter finansiert av EU-midler gjennom Erasmus+.

Et av prosjektene våre er knyttet til fremmedspråk på nivå 2 Vg2. Her håper vi å kunne gi et tilbud til alle grupper om en ukestur til Spania, Frankrike eller Tyskland, og at de samme elevene tar imot elever fra skolene vi besøker. Elevene vil bo i vertsfamilier, være med i timer og på ekskursjoner. I dette prosjektet er vi særlig opptatt av at elevene skal få trening i å øve på fremmedspråket sitt muntlig, og utvikle interkulturell kompetanse.

Musikk, dans og drama har et samarbeid med en skole i Wien og kulturskolen i Moss gjennom Erasmus+. Her får elevene spille i orkester sammen med østerrikske elever. Denne høsten er det elever fra kulturskolen og musikklinja på Kirkeparken som skal besøke Wien.

Stronger through education for the needs of our students er et prosjekt som handler om inkludering og tilpasning av undervisning etter elevenes behov. Dette prosjektet er knyttet til MOT. Romania er eier av prosjektet, og vi er ett av 5 deltagende land sammen med Portugal, Frankrike, Italia og Tyrkia. Prosjektet varer til 2024, og vi skal være vertskap på Kirkeparken i oktober 2023.

Ved det yrkesfaglige utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv starter vi opp et Erasmus+ prosjekt der Vg2-elevene skal få erfaring fra arbeidslivet utenfor Norges grenser. Her får noen av elevene mulighet til å ha ti dager yrkesfaglig praksis innen slags- og reiselivsbransjen i et annet europeisk land i løpet av skoleåret.

Kirkeparken har også en språkassistent fra et tysktalende, fransktalende eller spansktalende land gjennom Erasmus+. språkassistentene er studenter, og er en ekstra ressurs for språklærerne i det aktuelle språket.