MOT

Kirkeparken videregående skole er samarbeidsskole med organisasjonen MOT.

Skolen startet samarbeidet med MOT fra og med skoleåret 2002-2003. Bakgrunnen for samarbeidet var skolens ønske om å skape et enda bedre skolemiljø -  i tråd med den generelle læreplanen - og for å styrke og videreutvikle elevenes holdninger til rus, mobbing, vold og rasisme.  

MOTs  grunntanke

  • bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet
  • styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre
  • drive holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter

MOTs  grunnantagelser

  • mot er den viktigste egenskap et menneske har
  • mennesket er skjørt og sårbart - og er et produkt av sin oppvekst og sine omgivelser
  • mennesket er robust og motstandsdyktig - og kan bestemme sin egen fremtid uavhengig av sin fortid.

MOTs  grunnverdier

  • MOT til å leve
  • MOT til å bry seg
  • MOT til å si nei

Hvis du vil vite mer om MOT kan du gå inn på mot.no

Kirkeparken som MOT-skole

Vår skole vil kommende skoleår rette inn dette holdningsskapende arbeid mot skolens yngste elever, der MOTs budskap vil bli formidlet av fire lærere og 15 elever i Vg3, som har fått egen opplæring i hvordan MOT-budskapet bør presenteres for elevene. I tillegg bidrar MOT med ulike miljøskapende arrangementer på skolen for alle elever. MOT-elevene har for eksempel arrangert quiz, triksekonkurranse, talentshow og vaffeldag. Denne MOT-satsingen vil være en del av skolens totale innsats på det sosial-pedagogiske området og vi håper at dette skal bidra til at elever og ansatte ved Kirkeparken videregående skole får et trygt og positivt skolemiljø.

Ta gjerne kontakt med en av MOT-informatørene dersom du har spørsmål eller gode idéer.
MOT-informatørene sittende i Fugleberget - Klikk for stort bilde Lene Sandaunet