Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen er et arrangement som arrangeres nasjonalt 10. oktober hvert år. Arrangementet har ulike temaer for hver gang, men alle arrangement handler om psykisk helse på en eller annen måte. I år er temaet «Vi trenger hverandre. Løft blikket!».

Undersøkelser gjennomført av Folkehelseinstituttet viser at flere sliter med ensomhet og følelsen av utenforståskap. La oss bruke tid på å hverandre ut av ensomhetsfølelsen. God psykisk helse starter med gode relasjoner. Gode relasjoner bygges over tid og gjennom fellesskap. Vær med på å skape et inkluderende miljø ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet overfor andre. De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det og hva vi liker å drive med. Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte.

På Kirkeparken vil vi markere Verdensdagen 23. september, sammen med vår årlige aktivitetsdag ledet av elevene på Vg3 Idrett.

En gjeng elever går ned trappa ute - Klikk for stort bilde Dag Clausen