Samarbeid skole - hjem

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel.

Vi arrangerer møter for foresatte gjennom alle 3 årene.

1. årstrinn

Foresatte blir ved skolestart invitert til skolen til en samtale mellom kontaktlærer, elev og foresatte.
I slutten av august holdes et nytt møte mellom alle foresatte og skolen i vårt auditorium, David Vogts sal.
Foresatte til elever på studiespesialisering inviteres til et møte i uke 4 med ledelsen og faglærerne om fagtilbudet for neste skoleår. I uke 7 holdes en ny samtale mellom elev, foresatte og kontaktlærer.


2. årstrinn

Konferanse med foresatte til elever under 18 år holdes i uke 44 og ellers ved behov. Etter at eleven har fylt 18 år, skal skolen kontakte eleven, ikke foresatte. Dersom elever over 18 år ønsker at foresatte også kan kontaktes, kan eleven fylle ut en samtykkeerklæring. Den gir skolen adgang til å kontakte foresatte.


3. årstrinn

Foresatte inviteres til et møte om russetid.