Opplæring for voksen

Voksne som ikke har fullført videregående opplæring i Norge tidligere, kan ha rett til videregående opplæring som er tilpasset voksne.

Hvem kan søke?

Alle som ønsker videregående opplæring kan søke, men noen voksne har lovfestet rett til opplæring. Kvalifiserte søkere som ikke har lovfestet rett til opplæring kan også få tilbud, dersom det er ledige plasser. 

Du kan ha rett til opplæring hvis du:

  • er over 25 år og ikke har fullført videregående opplæring tidligere, eller
  • har fullført videregående opplæring i utlandet som ikke er godkjent i Norge

For å kvalifisere til opplæring må du:

  • ha bostedsadresse i Østfold fylkeskommune
  • ha fullført norsk grunnskole eller liknende
  • ha hatt opplæring i engelsk eller vise at du kan engelsk

 

Slik søker du

  • Du søker om opplæring, vurdering av din realkompetanse eller veiledning via ww.vigo.no
  • Velg "Videregående opplæring for voksne/Realkompetanse"
  • Du må logge deg på med MinID eller BankID

Det er ingen søknadsfrist. Det betyr at du kan søke hele året.

  • 1. mars er anbefalt søknadsfrist for opplæring som starter i august.
  • 1. oktober er anbefalt søknadsfrist for opplæring som starter i januar.

Voksenopplæringstilbud

Du kan søke om gratis videregående opplæring ved flere av de videregående skolene i Østfold. Du kan velge mellom studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

Les mer om opplæringstilbudet i Østfold fylkeskommune

Usikker på hva du skal velge?

Ønsker du en samtale om dine muligheter innenfor utdanning og arbeid? Da kan du snakke med en profesjonell karriereveileder om dine muligheter.