OT-klassen (Oppfølgingstjenestens klasse)

OT-klassen er et kvalifiserings- og motivasjonsprogram ved Kirkeparken videregående skole.

Den er et tilbud til ungdommer i Oppfølgingstjenestens målgruppe, som er ungdom mellom 15-21 år. Rekruttering skjer via OT med rullerende inntak gjennom hele skoleåret. Programmet skal bidra til at ungdom som ikke er i opplæring forberedes, motiveres og kvalifiseres til videre opplæring, enten i skole eller i bedrift.
Programmet tilpasses den enkeltes behov og består gjerne av en kombinasjon av opplæring i skole og praksis.
Programmet kan føre til lære- eller opplæringskontrakt, kvalifisering for videre skolegang eller studiekompetanse. Ungdom i OT-klassen har elevstatus.