Eksamen, klagerett og vitnemål

Eksamenskarakterene fra skriftlig eksamen kommer i slutten av uke 25. Du kan klage på resultatet innen 10 dager. Vitnemål kan hentes på skolen tirsdag 25. juni klokka 12.00 - 14.00.

konvolutt med hvitt ark og gutt som hopper avglede med konvolutt i hånda. - Klikk for stort bildeDu kan hente vitnemålet ditt på kontoret torsdag 25.juni mellom klokka 12 og 14. Etter det blir vitnemålet sendt i posten. Stockbilder

Eksamenskarakterer etter skriftlig eksamen finner elevene i VIS senest fredag ettermiddag/kveld under “Vurderinger” og “Eksamen”.

Klagerett 

Det er klagerett på alle eksamenskarakterer. En eventuell klage kan registreres direkte i VIS ved å bruke knappen “Klage” ved siden av eksamenskarakteren. Husk korte klagefrister! 
VIKTIG: En klage blir bedømt av to nye sensorer som fastsetter endelig karakter. En klage kan resultere i at karakteren beholdes, den kan settes opp eller ned, og etter klagebehandling er det den nye karakteren som gjelder. Dersom eksamen er bestått med for eksempel karakter 2 er det viktig at det vurderes nøye om det skal sendes en klage. Karakteren kan i verste fall settes ned til “ikke bestått”.

Du kan lese mer om klage på skriftlig eksamen og standpunkt på fylkeskommunens nettsider. Du har vanligvis 10 dager på deg fra du får tilgang til karakteren din. Hvis du har behov for raskere avklaring, er det enkelte fag du kan sende inn en hurtigklage på. Da er fristen 25.juni. Det kan du lese mer om på Utdanningsdirektoratets eksamenssider.

Vitnemål

Vitnemål for 3ST, 3PB og 4PB utstedes kommende helg, og kan hentes på skolen tirsdag 25. juni klokka 12.00 - 14.00. Dersom andre skal hente vitnemål for noen, ber vi om at de da har med fullmakt til det. Etter 14.00 på tirsdag sendes alle vitnemål per post.
Elever som mottar vitnemål (det vil si har bestått alle fag over tre eller fire år) får normalt en elektronisk kopi av vitnemålet på Samordna opptak sin søkeside innen 1. juli. Det er viktig at elever sjekker at vitnemålet ligger der. Dersom det ikke ligger der må eleven selv laste opp vitnemålet som et vedlegg, enten som et bilde eller som et skannet dokument.
Elever i 3ST, 3PB og 4 PB som ikke har fullført og bestått alle fag vil få et kompetansebevis. Kompetansebevis blir IKKE lastet opp hos Samordna opptak.

Sommerberedskap

Vi har sommerberedskap for utstedelse av vitnemål for de som har søkt høyere utdanning. Frist i Samordna er 1. juli, men det er av og til behov for endringer etter fristen. Da kan du kontakte oss per e-post i uke 28, 29 og 30 (8. juli til 26. juli).

Kontaktpersoner:

Tom A. Tuskin: tomt@ofk.no

Villen Ree-Pedersen: villenr@ofk.no 

Viktig! Send e-posten til begge. Den må inneholde: Navn og fødselsdato, hvilket år du var avgangselev hos oss, mobilnummer, adresse og hva du ønsker endret.