Samarbeider om å utdanne flere kvalifiserte helsesekretærer

Endringer i oppgaver for de medisinske sekretærene på Sykehuset Østfold, skapte et behov for endret kompetanse. Mysen videregående skole tok oppdraget på strak arm. 

En kandidat tar blodprøve av en annen kandidat. Kandidaten som blir tatt prøve av har et fordreid ansiktsuttrykk.  - Klikk for stort bildeÅ få autorisasjonen som helsesekretær koster blod, svette og tårer, bokstavelig talt. Men det er verdt det, mener kandidatene. Katrine Hunstad, Østfold fylkeskommune.

Klokken er 16.00 torsdag kveld. På Mysen videregående skole forbereder en gruppe medisinske sekretærer fra Sykehuset Østfold seg på dagens andre skift, undervisning som skal sikre at de får opplæring og autorisasjon som helsesekretærer.

Portrettbilde av Lise Rognerud. - Klikk for stort bildeLise Rognerud er utdanningsleder ved Mysen videregående skole. Katrine Hunstad, Østfold fylkeskommune.

Sykehuset Østfold har et stort antall medisinske sekretærer i jobb, men de mangler helsefaglig autorisasjon. Flere av oppgavene til de medisinske sekretærene er i ferd med å automatiseres, og sykehuset har et økt behov for fleksibilitet i fordelingen av oppgaver mellom ulike yrkesgrupper. Mange av oppgavene som skal overføres, krever autorisasjon. Og det er nettopp denne utfordringen Sykehuset Østfold og Mysen videregående skole samarbeider om å løse

– Man tenkte på hvordan man kunne benytte kompetansen til helsesektærene bedre. Gjennom utdanning og autorisasjon kan de brukes på en annen måte på avdelingene på sykehuset. For eksempel ved at de kan utføre tilsvarende oppgaver som helsesekretærer som jobber på legekontor, sier Lise Rognerud, utdanningsleder ved Mysen videregående skole.

100 prosent bestod

Etter noen år med økonomiske avklaringer og pandemi, startet første kull med helsesekretærkandidater på sin videreutdanning høsten 2022.

– Det var veldig mange ansatte som meldte seg på tidlig. Vi har hatt informasjonsmøter, og sykehuset har valgt ut hvem som er kvalifisert for å gå på kurset, forteller Rognerud.

Det første kullet har nå fullført sin opplæring. Samtlige ni kandidater har fullført og bestått skoleåret, og er nå autoriserte helsesekretærer. Kull to er godt i gang med sin opplæring.

Ny kunnskap kommer til nytte i hverdagen

Portrettbilde av Ida Wangberg Møgster og Elizabeth Westborg - Klikk for stort bildeKandidatene Ida Wangberg Møgster (t.v.) og Elizabeth Westborg. Katrine Hunstad, Østfold fylkeskommune.

I klasserommet har det blitt musestille. En gruppe kandidater skal øve på transkribering av journal, og det krever dyp konsentrasjon. Inne på laboratoriet gjør Ida Wangberg Møgster og Elizabeth Westborg seg klare til å trene på blodprøvetaking. De finner frem staseslange, kanyler og riktig glass. Tiden der de stakk i silikonarmen er tilbakelagt, nå øver de på hverandre.

– Jeg søkte fordi det er greit å ha komplett utdannelse. Det er veldig trygt å ha autorisasjon i faget, både for meg og i møte med andre helsepersonell, sier Westborg.

Kandidat klargjør sprøyte.  - Klikk for stort bildeKlargjøring av sprøyte. Katrine Hunstad, Østfold fylkeskommune.

Opplæringen som helsesekretær går vanligvis over tre år i videregående skole. De medisinske sekretærene har allerede en realkompetanse som gjør at opplæringen kan gjennomføres på ett år, med en undervisningskveld i uken. Elevene forteller at de har fått godt læringsutbytte av å følge opplæringsløpet.

– Alt man kan styrkes på av faglig kompetanse kommer jo veldig til nytte i hverdagen i møte med pasienten. Så har det jo i lang tid i sykehuset vært snakk om oppgaveforskyvning, det er noen arbeidsoppgaver man kan bistå annet helsepersonell med. Gjennom denne autorisasjonen får vi opplæring i flere av de oppgavene, sier Møgster.

– Jeg har kommet nærere inn på skiftestue og laboratoriearbeid, som jeg syns har vært veldig lærerikt og gøy.  Og så har jeg sett at jeg kan mye mer enn jeg trodde. Det er mye jeg kan ta med meg inn i jobben, sier Westborg.

Vil gå med hodet høyere hevet

Kandidat måler blodtrykk på annen kandidat. - Klikk for stort bildeBlodtrykksmåling er en av oppgavene helsesekretærer har autorisasjon til å utføre Katrine Hunstad, Østfold fylkeskommune

De legger ikke skjul på at skoleåret har vært intenst, men de er ikke i tvil om at det var verdt det.

– Å skulle tilbake på skolebenken i en hverdag som allerede er full, var ikke i utgangspunktet bare fristende. Men jeg syns samarbeidet sykehuset har fått til med Mysen videregående skole er veldig overkommelig. Ja, det er et intenst år, men det er fullt mulig å komme i mål på en god måte, sier Møgster.

– Jeg tror jeg vil gå med hodet litt høyere hevet, og være litt mer stolt av meg selv. Jeg har ønsket meg autorisasjon lenge, men det har vært vanskelig å få til praktisk. Det at jeg endelig har tatt den og kan føle meg som en del av teamet, det syns jeg er veldig bra, sier Westborg.

Begge berømmer lærerne de har hatt gjennom det siste året.

– Lærerene har vært veldig tilstedeværende, jeg syns de har vært enestående på alle områder, sier Westborg.

– Jeg er veldig takknemlig for lærerne vi hatt, og alt de har kunnet hjelpe oss med i løpet av det skoleåret her, sier Møgster.

Aktive og motiverte elever

Bilde av to lærere sammen med skjelett - Klikk for stort bildeLærerne Wenche Holstad (til venstre) og Eirin Klethagen Egeberg. Her sammen med hus-skjelettet Gustav. Katrine Hunstad, Østfold fylkeskommune.

På skiftestuen treffer vi Wenche Holstad og Heidi Eirin Klethagen Egeberg, lærerne elevene er fulle av lovord om. Her er de i full gang med å veilede i både vaksinering og blodtrykksmåling. De varme følelsene er definitivt gjensidige.

– Vi har kost oss disse to årene. Det har vært veldig fine år med kandidater som har vært veldig på, sier Holstad

– Og veldig motiverte, legger Egeberg til.

– Kandidatene gjør dette på et så komprimert løp. Og stressa er de jo, men veldig forberedt til hver økt, utdyper hun.

– Og spesielt med tanke på at de kommer etter jobb. De har hundre prosent jobb, men er likevel så fokusert på oppgavene og holder ut undervisningen, uansett om den er praktisk eller teoretisk. De er aktive, motiverte og stiller spørsmål. For vår del har det vært veldig gøy, oppsummerer Holstad.

Tilpasset kandidatenes kompetansenivå

Kandidat og veileder ler sammen ved analysemaskin - Klikk for stort bildeDet er topp stemning når Heidi Eirin Klethagen Egeberg veileder Ida Wangberg Møgster. Katrine Hunstad, Østfold fylkeskommune.

Både Holstad og Egeberg jobber 100 prosent som lærere på helse- og oppvekstfag på dagtid. Opplæring av kandidatene fra Sykehuset Østfold kommer i tillegg. Likevel var det ikke vanskelig for dem å takke ja til jobben.

– Vi har hatt stor fleksibilitet til å legge opp undervisningen, sammen med kandidatene. Alt har vært tilrettelagt ut fra deres kompetansenivå, sier Egeberg.

– Og så er det gøy å få muligheten til å jobbe tett på voksne som har yrkeserfaring fra sykehuset med seg inn, det skaper et helt annet grunnlag for undervisningen vår. De stiller andre og mer utfordrende spørsmål. Vi så på det som en spennende utfordring som gir variasjon i hverdagen, sier Holstad.

Det viktige samarbeidet med arbeidsgiverne

Utdanningstilbudet til de medisinske sekretærene kom i stand gjennom et årelangt samarbeid mellom Sykehuset Østfold og Mysen videregående skole.

– Vi har alltid hatt våre helsesekretær-elever i praksis på sykehuset, og sammen med sykehuset har vi vært opptatt av at vi i fellesskap skal kunne tilby elevene den beste utdanningen. Vi har blant annet jobbet sammen om etterutdanning av lærere og sykehusets veiledning av elever i praksis, sier Rognerud.

Slike samarbeid med arbeidsgivere er viktig for Mysen videregående skole.

– For oss på Mysen videregående skole er det viktig å ha et nært samarbeid med næringslivet. De er avhengige av oss for å få kvalifiserte arbeidstakere, og vi trenger næringslivet for å få utdannet dem, for eksempel i form av praksisplasser og lærlingplasser. Dette samarbeidet er et godt eksempel på det, sier Rognerud.  

Tiltaket er et spleiselag mellom fylkeskommunen og Sykehuset Østfold, og er delvis finansiert gjennom rekvalifiseringsmidler.