Rollespill i undervisningen

Politikk og Menneskerettigheter har hatt besøk av Folk og Forsvar, en partipolitisk nøytral paraplyorganisasjon. De driver med informasjonsarbeid om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. 

Helt siden stiftelsen i 1951 har Folk og Forsvar hatt som formål å arbeide for fred, frihet og demokrati. Vår oppgave er å drive informasjonsvirksomhet for å fremme kunnskap, interesse og debatt om forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Disse spørsmålene mener de det er viktig å ha kunnskap om, for dermed også å styrke forsvarsviljen. 

  • Hvorfor har man et forsvar? 
  • Hva foregår av konflikter rundt oss, og hvordan påvirker det Norge?
  • Hvilke aktører jobber med å bedre samfunnssikkerheten og beredskapen i Norge?
  • Hva har vi av internasjonalt samarbeid, organisasjoner og allianser som jobber med sikkerhetspolitikk? 

 

Besøk av Folk og Forsvar, rollespill - Klikk for stort bildeEn annerledes undervisningsøkt Lene Bogen

 

Folk og Forsvar tar ingen egne standpunkt, men driver et faktabasert informasjonsarbeid, basert på politikken som til enhver tid er fastlagt av Stortinget. 

Årlig deltar 12-14000 personer på aktiviteter de gjennomfører rundt omkring i landet. De har flere medlemsorganisasjoner under sin “paraply”, blant annet LO og NHO. Disse to store organisasjonene har hatt en sentral rolle siden oppstarten, og de veksler på å ha vervene som leder og nestleder. 

Dette opplegget med rollespill passet godt inn i faget, Politikk og Menneskerettigheter, og elevene fikk en litt annerledes økt! 

Det ligger mer informasjon om Folk og Forsvar ute på nettsidene deres.

Undervisning av Folk og Forsvar - Klikk for stort bilde
Undervisning av Folk og Forsvar i klasserom - Klikk for stort bilde