Rådgivertjenesten

 Det er viktig å ha det bra på skolen.

 

Skilt med «Love to learn» - Klikk for stort bilde Tim Mossholder, Unsplash

 

Hva vi kan hjelpe deg med

Rådgiverne er opptatt av at du blir kjent med alle dine muligheter, slik at du kan nå dine utdanningsmål. Kalnes vgs har tre egne rådgivere som alle bistår med både karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning. Skolen har i tillegg en NAV-veileder.

Taushetsplikt - Hver enkelt i elevtjenesten har taushetsplikt om opplysninger, hjemmeforhold, sykdom eller spørsmål av privat karakter. Slik informasjon kan ikke bringes videre før samtykkeerklæring fra elev og/eller foresatte foreligger.

Hvor finner du oss?

I gangen tvers over kantina.

Hvem er vi?

Gro Heie Engelbrecht - rådgiver 

Rådgiver for utdanningsprogrammet ID (idrett), tilrettelagt avdeling, Vg3 og FRISKT naturbruk. 

Annikka Willand Stendebakken - rådgiver

Rådgiver for utdanningsprogrammene BA (bygg- og anleggsteknikk VG1) og FBIE (frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign). 

Wenche Levnang Johansen - rådgiver

Rådgiver for utdanningsprogrammet NA (naturbruk).

Regina Marberg - NAV-veileder i videregående opplæring

Har du problemer som går utover opplæringen eller gjør dagliglivet vanskelig? Sosialfaglig rådgivning kan handle om utfordringer du møter utenfor skolen som personlige vansker, familie/nettverk, bolig/-hjemmeforhold, økonomi, rus/avhengighet, jobbsøking eller andre ting du opplever som problematisk. NAV-veileder er ansatt i NAV og på skolen, og inngår i Elevtjenesten. Hun samarbeider med kommunale, fylkeskommunale og statlige etater når mer omfattende og helthetlig hjelp er nødvendig. NAV-veileder kan også henvise videre til øvrige hjelpeapparater i kommune. Regina er tilstede på Kalnes vgs mandager og onsdager.

Se også

Artikkelliste