Adkomst og parkering

Nærmeste kollektivstopp er Kalnessletta.
Du finner hovedinngangen på enden av AE-bygget.

Parkering

Skolen tilbyr parkering for besøkende, elever og ansatte.

Lading av elbil/hybrid

Det er mulig å lade elbil/hybrid ved skolen.

HC-parkering

Det er tilgjengelige HC-parkeringsplasser ved skolen.