Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser.

Du kan snakke med oss om 

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 
 • etc. 

Kontakt oss 

 

Helsesykepleier

Heidi Torgalsbøen har kontor i 1. etasje i kantinebygget. Mob: 48950496. E-post: heiditor@viken.no

Kontortid: Mandag10-15, onsdag 08-15, torsdag 08-15.  

Helsesykepleier orienterer om skolehelsetjenesten til alle VG1 klasser ved skolestart om høsten.

 

Psykiatrisk sykepleier

Per Vidar Nielsen. Mob. 48238494. E-post: per-vidar.nielsen@sarpsborg / perni@viken.no

Kontortid: Mandag 10-15.

Kom innom kontoret eller send sms/mail for å gjøre avtale.

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Om skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.  Drop-in - du trenger ikke bestille time på forhånd. Gratis. Taushetsplikt.

Tirsdag: 14-17 (helsesykepleier, lege)

Onsdag: 14-17 (helsesykepleier, lege, jordmor)

Torsdag: 14-17 *HERRKULES (Psykiatrisk sykepleier, lege). Kun gutter, men gutter er også velkommen de andre dagene.

Vi har også tilbud om samtaler med psykolog.

Timeavtale til lege, jordmor og psykolog får du via helsesykepleier/psykiatrisk sykepleier.

Du kan også ta kontakt på tlf i åpningstiden: 95223344 (tastevalg 4) eller sende mail til helsestasjon.ungdom@sarpsborg.com

Adresse: Roald Amundsensgate 33 ved Storbyen.

Se også