Sakslister og møtereferater

Her samler vi alle sakslister og møtereferater fra elevrådsmøter, allmøter og skoleutvalget ved skolen.

Skoleutvalg

Elevråd

Allmøter