Rektor og skolens ledelse

Rektor

Tormod Korpås
Tlf: 69 13 60 00 / 99 57 83 37
E-post: tormodk@ofk.no

Assisterende rektor

Tommy André Eriksen
Tlf: 69 13 60 00 / 40 43 52 18
Epost: tommyer@ofk.no

Utdanningsleder Fellesfag, idrettsfag og spesialundervisning

Knut-Anders Johansen
Tlf: 69 13 60 00 / 92 03 47 05
Epost: knutanderj@ofk.no

Utdanningsleder Elevtjenesten og vg3 i skole

Atle Vidar Hansen
Tlf: 69 13 60 00 / 97 11 67 70
Epost: atleh@ofk.no

Utdanningsleder Eksamen, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Bygg og anlegg

Ole Johnny Ringsrød
Tlf: 69 13 60 00 / 41 67 53 35
Epost: olejohnnyr@ofk.no

 

Fagleder Naturbruk

Anne Kristine Graff
Tlf: 69 13 60 00 / 90 85 01 87
Epost: annegraf@ofk.no

Prosjektleder

Petter Hermansen
Tlf: 69 13 60 00 / 95 04 28 39
Epost: oskarh@ofk.no 

Fagleder Idrett

Rolf Inge Ølberg
Tlf: 69 13 60 00 / 90 74 16 12
Epost: rolfol@ofk.no 

Fagleder Bygg og anleggsteknikk

Truls J. W. Sønsterud
Tlf: 69 13 60 00 / 95 24 45 60
Epost: trulsso@ofk.no

Fagleder Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Kjersti Riiser
Tlf: 69 13 60 00 / 46 41 37 76
Epost: kjerstir@ofk.no

Fagleder Fellesfag (realfag)

Ole Kristoffer Sørensen
Tlf: 69 13 60 00 / 90 61 13 68
Epost: oleso@ofk.no

Fagleder Fellesfag (filologi)

Hanne Havstad Ingebrigtsen
Tlf: 69 13 60 00 / 99 51 16 88
Epost: hanneing@ofk.no

Fagleder Tilrettelagt avdeling

Rigmor Johansen
Tlf: 69 13 60 00 / 90 05 06 81
Epost: rigmorj@ofk.no

Renholdsleder og midlertidig kantineleder

Azar Sherko Ahmad
Tlf: 69 13 60 00 / 46 36 09 82
Epost: azara@ofk.no

Kantineleder

Inger Johanne Aulie

Leder for skolegårdsbruket

Gunhild Dangstorp
Tlf: 41 64 08 85
Epost: gunhildda@ofk.no