Meldeskjema feil/mangler- vaktmestertjeneste eller renholdstjeneste Kalnes vgs

Den respektive ansatt som opptager feil/mangler knyttet til uteområde/bygg som inngår i vaktmestertjenester eller renholdstjenester skal fylle ut skjema under og sende det inn elektronisk til ass. rektor, som igjen vil ta dette med enten renhold eller vaktmester slik at feil/mangler blir utbedret.

Det er ønskelig at dette skal benyttes slik at det kan skapes en god rutine/flyt og at ting fanges opp og rettes på. Det kan til tider komme mange meldinger/beskjeder både skriftlig og muntlig om feil/mangler – det vil helt klart bli bedre for alle dersom vi klarer å følge denne rutinen i hverdagen

Dersom det er akutte hendelser og «ting som skjer» som ikke kan vente, må det selvfølgelig tas direkte kontakt med enten vaktmester, renholdsleder eller ass. rektor.