MOT

 

På Kalnes vgs har vi i lang tid hatt et spesielt fokus på livsmestring og psykisk helse. For å jobbe enda mer målrettet med dette, ble vi i 2017 en MOT-skole. (https://www.mot.no/).

Organisasjonen MOT jobber for å gjøre ungdommene mer robuste og samfunnet tryggere, gjennom fokus og arbeide med verdiene MOT til å leve (følge drømmen, våge å være seg selv), MOT til å si nei (til det som strider mot ens verdier) og MOT til å bry seg (bry seg om og se alle; seg selv, og spesielt de som ikke har det så bra).

Skolerte MOT-coacher holder til sammen i løpet av 3 år 12 økter i hver klasse, med diskusjoner, konkurranser, aktiviteter, historier, noen ganger tårer, og alltid mye latter 😊

I 2019 ble Kalnes vgs med i programmet Skolen som samfunnsbygger, der MOT-verdiene skal gjennomsyre alt vi driver med på Kalnes, fra gårdsbruk, kantine, renhold, og til undervisning.

MOT har kommet for å bli på Kalnes!